Đọc Truyện THẬP ĐẠI MỸ NHÂN TRUNG QUỐC - Truyen4U.Net

Đọc Truyện THẬP ĐẠI MỸ NHÂN TRUNG QUỐC

Tác giả: riri_pipi

Đọc Truyện

Trong lịch sử lâu dài và hết sức phong phú của Trung Quốc, mỹ nhân là những người đẹp đóng vai trò quan trọng, có khi làm thay đổi hoặc làm sụp đổ cả một triều đại, quốc gia.

Lịch sử Trung Quốc được coi vào loại lịch sử vĩ đại và thăng trầm nhất nhân loại, không chỉ có "tứ đại mỹ nhân" Tây Thi, Chiêu Quân, Điêu Thuyền và Dương Ngọc Hoàn mà còn có nhiều người con gái khác, như: Bao Tự, Võ Tắc Thiên, Dương Quỳnh Chi, Trần Viên Viên, Trương Lệ Hoa, Triệu Phi Yến. Các mỹ nhân nói chung đều cậy vào nhan sắc trời cho của mình để gây ra tai hoạ mà một phụ nữ bình thường không thể làm được.

Viết với phong cách "tiểu thuyết lịch sử " "Thập đại mỹ nhân" sẽ thêm phần hấp dẫn bạn đọc, tuy nhiên vẫn tuân thủ logic lịch sử, sẽ giúp người đọc có một cái nhìn đầy đủ và sinh động về những giai nhân bạc mệnh ấy. Đồng thời, biết thêm những bí mật nơi thâm cung bí sử và những bộ mặt thật của nhiều đấng quân vương...

Danh sách Chap

1. BAO TỰ - NỤ CƯỜI LÀM MẤT GIANG SƠN (p1)

BAO TỰ - NỤ CƯỜI LÀM MẤT GIANG SƠN (p2)

BAO TỰ - NỤ CƯỜI LÀM MẤT GIANG SƠN (P3)

BAO TỰ - NỤ CƯỜI LÀM MẤT GIANG SƠN (p4)

BAO TỰ - NỤ CƯỜI LÀM MẤT GIANG SƠN (end)

2. TÂY THI - MỸ NHÂN NỔI TIẾNG CỔ KIM (p1)

TÂY THI - MỸ NHÂN NỔI TIẾNG CỔ KIM (p2)

TÂY THI - MỸ NHÂN NỔI TIẾNG CỔ KIM (p3)

TÂY THI - MỸ NHÂN NỔI TIẾNG CỔ KIM (p4)

TÂY THI - MỸ NHÂN NỔI TIẾNG CỔ KIM (end)

3. VƯƠNG CHIÊU QUÂN - HỒNG NHAN BẠC MỆNH XỨ NGƯỜI (p1)

VƯƠNG CHIÊU QUÂN - HỒNG NHAN BẠC MỆNH XỨ NGƯỜI (p2)

VƯƠNG CHIÊU QUÂN - HỒNG NHAN BẠC MỆNH XỨ NGƯỜI (p3)

VƯƠNG CHIÊU QUÂN - HỒNG NHAN BẠC MỆNH XỨ NGƯỜI (p4)

VƯƠNG CHIÊU QUÂN - HỒNG NHAN BẠC MỆNH XỨ NGƯỜI (end)

4.TRIỆU PHI YẾN - MỸ NHÂN LOẠN CUNG ĐÌNH (p1)

TRIỆU PHI YẾN - MỸ NHÂN LOẠN CUNG ĐÌNH (p2)

TRIỆU PHI YẾN - MỸ NHÂN LOẠN CUNG ĐÌNH (p3)

TRIỆU PHI YẾN - MỸ NHÂN LOẠN CUNG ĐÌNH (p4)

TRIỆU PHI YẾN - MỸ NHÂN LOẠN CUNG ĐÌNH (p5)

TRIỆU PHI YẾN - MỸ NHÂN LOẠN CUNG ĐÌNH (end)

5. ĐIÊU THUYỀN - MỸ NHÂN VÌ NƯỚC DIỆT GIAN THẦN (p1)

ĐIÊU THUYỀN - MỸ NHÂN VÌ NƯỚC DIỆT GIAN THẦN (p2)

ĐIÊU THUYỀN - MỸ NHÂN VÌ NƯỚC DIỆT GIAN THẦN (p3)

ĐIÊU THUYỀN - MỸ NHÂN VÌ NƯỚC DIỆT GIAN THẦN (p4)

ĐIÊU THUYỀN - MỸ NHÂN VÌ NƯỚC DIỆT GIAN THẦN (end)

6. VÕ TẮC THIÊN - MỸ NHÂN THAM VỌNG ĐIÊN CUỒNG (p1)

VÕ TẮC THIÊN - MỸ NHÂN THAM VỌNG ĐIÊN CUỒNG (p2)

VÕ TẮC THIÊN - MỸ NHÂN THAM VỌNG ĐIÊN CUỒNG (p3)

VÕ TẮC THIÊN - MỸ NHÂN THAM VỌNG ĐIÊN CUỒNG (p4)

VÕ TẮC THIÊN - MỸ NHÂN THAM VỌNG ĐIÊN CUỒNG (p5)

VÕ TẮC THIÊN - MỸ NHÂN THAM VỌNG ĐIÊN CUỒNG (p6)

VÕ TẮC THIÊN - MỸ NHÂN THAM VỌNG ĐIÊN CUỒNG (p7)

VÕ TẮC THIÊN - MỸ NHÂN THAM VỌNG ĐIÊN CUỒNG (end)

7. DƯƠNG QUỲNH CHI - HỌA MỸ NHÂN THỜI TÂY TẤN (p1)

DƯƠNG QUỲNH CHI - HỌA MỸ NHÂN THỜI TÂY TẤN (p2)

DƯƠNG QUỲNH CHI - HỌA MỸ NHÂN THỜI TÂY TẤN (end)

8. TRƯƠNG LỆ HOA - MỸ NHÂN HÁT KHÚC HẬU ĐÌNH HOA (p1)

TRƯƠNG LỆ HOA - MỸ NHÂN HÁT KHÚC HẬU ĐÌNH HOA (p2)

TRƯƠNG LỆ HOA - MỸ NHÂN HÁT KHÚC HẬU ĐÌNH HOA (end)

9. DƯƠNG NGỌC HOÀN - MỸ NHÂN THIÊN CỔ HẬN TÌNH (p1)

DƯƠNG NGỌC HOÀN - MỸ NHÂN THIÊN CỔ HẬN TÌNH (p2)

DƯƠNG NGỌC HOÀN - MỸ NHÂN THIÊN CỔ HẬN TÌNH (p3)

DƯƠNG NGỌC HOÀN - MỸ NHÂN THIÊN CỔ HẬN TÌNH (p4)

DƯƠNG NGỌC HOÀN - MỸ NHÂN THIÊN CỔ HẬN TÌNH (p5)

DƯƠNG NGỌC HOÀN - MỸ NHÂN THIÊN CỔ HẬN TÌNH (p6)

DƯƠNG NGỌC HOÀN - MỸ NHÂN THIÊN CỔ HẬN TÌNH (p7)

DƯƠNG NGỌC HOÀN - MỸ NHÂN THIÊN CỔ HẬN TÌNH (end)

10. TRẦN VIÊN VIÊN - MỸ NHÂN ĐỂ LỤY ANH HÙNG (p1)

TRẦN VIÊN VIÊN - MỸ NHÂN ĐỂ LỤY ANH HÙNG (p2)

TRẦN VIÊN VIÊN - MỸ NHÂN ĐỂ LỤY ANH HÙNG (p3)

TRẦN VIÊN VIÊN - MỸ NHÂN ĐỂ LỤY ANH HÙNG (p4)

TRẦN VIÊN VIÊN - MỸ NHÂN ĐỂ LỤY ANH HÙNG (p5)

TRẦN VIÊN VIÊN - MỸ NHÂN ĐỂ LỤY ANH HÙNG (end)