Đọc Truyện Thất Tiền Chứ Không Thất Chồng! - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Thất Tiền Chứ Không Thất Chồng!

Tác giả: didimap

Đọc Truyện

Thất Tình Chứ Không Thất Chồng!

Tác giả: Ký Túc Xênh

"Em thà thất tiền, chứ không muốn thất chồng đâu"

"Vậy em chịu về?"

Cô chạy lại, ôm anh.

"Em về, huhu, em nhớ chồng. Nhớ chồng yêu thương, nhớ chồng hay ghen, nhớ chồng ghen luôn cả với động vật mà là đực"

"..."