Đọc Truyện The Demon Assassin In Another Wolrd - Truyen4U.Net

Đọc Truyện The Demon Assassin In Another Wolrd

Tác giả: Pilorrolo

Đọc Truyện

Kẻ đứng trên vạn vật, kẻ thống trị thế giới, loại bỏ tất cả cặn bã của thế giới. Renda , đây chính là sự khởi đầu của hắn.