Đọc Truyện [The Holders Series] Những Kẻ Nắm Giữ - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [The Holders Series] Những Kẻ Nắm Giữ

Tác giả: doro__smoothy

Đọc Truyện

Bạn có phải là một Kẻ Tìm Linh Vật ?

Danh sách Chap

Giới thiệu

[Linh vật thứ 1] The Holder of The End: Kẻ nắm giữ sự kết thúc

[Linh vật thứ 2] The holder of the Beginning: Kẻ nắm giữ sự khởi đầu

[Linh vật thứ 3] The Holder of the Eternity: Kẻ nắm giữ sự vĩnh cửu

[Linh vật thứ 4] The holder of Nothing: Kẻ nắm giữ không gì cả

[Linh vật thứ 5] The holder of the light: Kẻ nắm giữ ánh sáng

[Linh vật thứ 6] The holder of Song: Kẻ nắm giữ bài hát

[Linh vật thứ 7] The holder of the Path: Kẻ nắm giữ Lối đi

[Linh vật thứ 8] The holder of the Wealth: Kẻ nắm giữ sự giàu có

[Linh vật thứ 9] The holder of Wisdom: Kẻ nắm giữ trí tuệ

[Linh vật thứ 10] The holder of Ambition: Kẻ nắm giữ sự Tham Vọng

[Linh vật thứ 11] The holder of Life: Kẻ nắm giữ cuộc sống

[Linh vật thứ 12] The holder of Death: Kẻ nắm giữ Cái Chết

[Linh vật thứ 13] The holder of Darkness: Kẻ nắm giữ Bóng Tối

[Linh vật thứ 14] The holder of the Adversary: Kẻ nắm giữ Phần Đối Lập

[Linh vật thứ 15] The Holder of the Past: Kẻ nắm giữ quá khứ

[Linh vật thứ 16] The Holder of Future: Kẻ nắm giữ Tương Lai

[Linh vật thứ 17] The holder of Present: Kẻ nắm giữ Hiện Tại

[Linh vật thứ 18] The holder of Passion: Kẻ nắm giữ Đam Mê

[Linh vật thứ 19] The holder of the Innocence: Kẻ nắm giữ Trinh Tiết

[Linh vật thứ 20] The holder of Deception: Kẻ nắm giữ sự Dối Trá

[Linh vật thứ 21] The holder of Rage: Kẻ nắm giữ cơn Thịnh Nộ

[Linh vật thứ 22] The holder of Chaos: Kẻ nắm giữ Sự Hỗn Loạn

[Linh vật thứ 23] The holder of Hate: Kẻ nắm giữ sự Thù Ghét

[Linh vật thứ 24] The holder of Color: Kẻ nắm giữ Màu Sắc

[Linh vật thứ 25] The holder of Creation: Kẻ nắm giữ sự sáng tạo

[Linh vật thứ 26] The holder of Intellect: Kẻ nắm giữ Tri Thức

[Linh vật thứ 27] The holder of Sleep: Kẻ nắm giữ Giấc Ngủ

[Linh vật thứ 28] The Holder of Clarity: Kẻ nắm giữ sự Minh Bạch

[Linh vật thứ 29] The holder of the Frost: Kẻ nắm giữ sự băng giá

[Linh vật thứ 30] The holder of Flame: Kẻ nắm giữ Ngọn Lửa

[Linh vật thứ 31] The holder of Silence: Kẻ nắm giữ sự im lặng

[Linh vật thứ 32] The holder of Speed: Kẻ nắm giữ Tốc Độ

[Linh vật thứ 33] The holder of the Wind: Kẻ nắm giữ Gió

[Linh vật thứ 34] The holder of Oblivion: Kẻ nắm giữ sự Lãng Quên

[Linh vật thứ 35] The holder of Fear: Kẻ nắm giữ Nỗi Sợ

[Linh vật thứ 36] The holder of Faith: Kẻ nắm giữ Niềm Tin

[Linh vật thứ 37] The holder of Confusion: Kẻ nắm giữ sự rối trí

[Linh vật thứ 38] The holder of Accuracy: Kẻ nắm giữ sự chuẩn xác

[Linh vật thứ 39] The holder of Absence: Kẻ nắm giữ sự bất hiện

[Linh vật thứ 40] The holder of the Abandoned: Kẻ Nắm Giữ Những Thứ Bị Ruồng Bỏ

[Linh vật thứ 41] The holder of Solitude: Kẻ nắm giữ sự cô độc

[Linh vật thứ 42] The holder of Star: Kẻ nắm giữ ngôi sao

[Linh vật thứ 43] The holder of Earth: Kẻ nắm giữ Đất

[Linh vật thứ 44] The holder of War: Kẻ nắm giữ Chiến Tranh

[Linh vật thứ 45] The holder of Peace: Kẻ nắm giữ sự thanh bình

[Linh vật thứ 46] The holder of Mirror: Kẻ nắm giữ Gương

[Linh vật thứ 47] The holder of Bloom: Kẻ nắm giữ Hoa

[Linh vật thứ 48] The holder of Sacrifice: Kẻ nắm giữ sự hy sinh

[Linh vật thứ 49] The holder of the Grail: Kẻ nắm giữ Chén Thánh

[Linh vật #50] The Holder of the Afterlife: Kẻ nắm giữ cuộc sống sau khi chết

[Linh vật thứ 51] The holder of Illusion: Kẻ nắm giữ Ảo Ảnh

[Linh vật thứ 52] The holder of Disgust: Kẻ nắm giữ Sự Ghê Tởm

[Linh vật thứ 53] The holder of Porn: Kẻ nắm giữ sự khiêu dâm

[Linh vật thứ 54] The holder of the File: Kẻ nắm giữ Tài Liệu

[Linh vật thứ 55] The holder of Cruelty: Kẻ nắm giữ sự tàn ác

[Linh vật thứ 56] The holder of Reality: Kẻ nắm giữ Hiện Thực

[Linh vật thứ 57] The holder of The Truth: Kẻ nắm giữ Sự Thật

[Linh vật thứ 58] The holder of Lies: Kẻ nắm giữ sự Dối Trá

[Linh vật thứ 59] The holder of Work: Kẻ nắm giữ Việc Làm

[Linh vật thứ 60] The holder of Twins: Kẻ nắm giữ cặp sinh đôi

[Linh vật thứ 61] The holder of Madness: Kẻ nắm giữ Sự Điên Loạn

[Linh vật thứ 62] The holder of Salvation: Kẻ nắm giữ Sự Cứu Rỗi

[Linh vật thứ 63] The holder of Damnation: Kẻ nắm giữ Kiếp Nạn

[Linh vật thứ 64] The holder of Nature: Kẻ nắm giữ Thiên Nhiên

[Linh vật thứ 65] The holder of Agony: Kẻ nắm giữ sự đau đớn

[Linh vật thứ 66] Kẻ nắm giữ Sự Tham Lam

[Linh vật thứ 67] The holder of Cosmos: Kẻ nắm giữ Vũ Trụ

[Linh vật thứ 68] The holder of the Negative: Kẻ nắm giữ Sự Tiêu Cực

[Linh vật thứ 69] The holder of the Mind: Kẻ nắm giữ tâm trí

[Linh vật thứ 70] The holder of the Map: Kẻ nắm giữ bản đồ

[Linh vật thứ 71] The holder of the Sky: Kẻ nắm giữ Bầu Trời