Đọc Truyện Thiên y Phượng Cửu - Phượng Quỳnh - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Thiên y Phượng Cửu - Phượng Quỳnh

Tác giả: yingcv

Đọc Truyện

Nàng, hiện đại ẩn môn môn chủ, tập các gia sở trưởng biến thái quỷ tài, tinh y độc, thiện ám sát, thế nhân trong mắt biến thái yêu vật, một lần ngoài ý muốn bỏ mình, lại sống lại tại một cái bị hủy dung thiếu nữ trên người.
Cái gì? Dung nhan bị hủy, thân phận bị thay thế? Trở về gia tộc mãi mãi vô vọng?
Thân phận có thể không muốn, gia tộc có thể không hồi, nhưng này hại tiền thân chi nhân, nàng nếu không chỉnh đến bọn hắn gà bay chó sủa thê thảm không nỡ nhìn ra sao xứng đáng nàng yêu vật chi danh?
Nhất triều phong vân chợt khởi, quần hùng tranh bá! Lại xem nàng ra sao một bộ hồng y đi thiên hạ, kiếm chọn quần hùng chấn bầu trời xanh! Danh dương tứ hải kinh thiên địa!