Đọc Truyện THIẾU NIÊN TU CHÂN XUYÊN QUA CƠ GIÁP - Truyen4U.Net

Đọc Truyện THIẾU NIÊN TU CHÂN XUYÊN QUA CƠ GIÁP

Tác giả: Hoiquanboconganh

Đọc Truyện

Tác giả: Doãn Nhất Phương
Thể loại: Đam mỹ, Tương lai, HE, Khoa học viễn tưởng, Tu chân, Xuyên việt, Trọng sinh, Tinh tế, Cơ giáp, Cường cường,1×1.
Editor : Tiểu Thiên
Tình trạng bản gốc : Hoàn
Tình trạng edit : Hoàn
♥Bộ này dịch chưa được sự cho phép của tác giả nên mong mọi người đừng đem đi chỗ khác nhé.
♥Do mình edit trên bản convert nên chỉ đúng 80%, mong mọi người thông cảm.
FOLLOW NHÀ ĐỂ ĐỌC ĐẦY ĐỦ NHÉ

Danh sách Chap

VĂN ÁN

CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 3 : QUẶNG MỎ BỎ ĐI

CHƯƠNG 4 : LINH KHÍ NHẬP THÊ

CHƯƠNG 5 : CHIP THÂN PHẬN

CHƯƠNG 6 : HÒA TÂN TINH CẦU BẦN CÙNG

CHƯƠNG 7 : VẬT THẦM BÍ MÀU ĐEN

CHƯƠNG 8 : LUYỆN KHÍ

CHƯƠNG 9 : MẠNG GIẢ LẬP

CHƯƠNG 10 : SÂN THI ĐẤU CƠ GIÁP

CHƯƠNG 11 : MẬP MẠP

CHƯƠNG 12 : CƠ GIÁP KỲ LẠ

CHƯƠNG 13 : TRẬN CHIẾN MỞ MÀN THẮNG LỢI

CHƯƠNG 14 : SƯ PHỤ

CHƯƠNG 15 : TÁI CHIẾN

CHƯƠNG 16 : ĐÁNH PHỤC

CHƯƠNG 17 : VIÊM HOÀNG

CHƯƠNG 18 : TÍN VẬT ĐÍNH ƯỚC

CHƯƠNG 19 : PHIỀN NÃO

CHƯƠNG 20 : CHỮA TRỊ

CHƯƠNG 21 : KỲ TĨNH

CHƯƠNG 22 : CỤC ĐÁ

CHƯƠNG 23 : THẲNG THẮN

CHƯƠNG 24 : MÁY KHAI THÁC QUẶNG GẶP PHẢI PHIỀN TOÁI

CHƯƠNG 25 : HÔN MÊ

CHƯƠNG 26 : NGƯỜI XA LẠ TRÊN PHI THUYỀN

CHƯƠNG 27 : XUNG ĐỘT TRÊN MẠNG GIẢ LẬP

CHƯƠNG 28 : ĐÁNH CUỘC CHIẾN

CHƯƠNG 29 : VẢ MẶT

CHƯƠNG 30 : QUẢ BƯỞI NHỎ KIẾM TIỀN NUÔI GIA ĐÌNH

CHƯƠNG 31 : CA CA TRÊN TƯƠNG VƯƠNG TINH

CHƯƠNG 32 : GIẢI THI ĐẤU CƠ GIÁP ẢO

CHƯƠNG 33 : VÒNG DỰ TUYỂN - 'NGƯỜI MAY MẮN'

CHƯƠNG 34

CHƯƠNG 35

CHƯƠNG 36

CHƯƠNG 37

Chương 38

CHƯƠNG 39

Chương 40+41

Chương 42+43

Chương 44+45

Chương 46+47

Chương 48+49

Chương 50

Chương 51+52

Chương 53+54

Chương 55+56

THÔNG BÁO

Chương 57+58

Chương 59+60

Chương 61

Chương 62

Chương 63

Chương 64

Chương 65

Chương 66

Chương 67

Chương 68

Chương 69

Chương 70

Chương 71

Chương 72

Chương 73

Chương 74

Chương 75

Chương 76

Chương 77

Chương 78

Chương 79

Chương 80

Chương 81

Chương 82

Chương 83

Chương 84

THÔNG BÁO!!

Chương 85

Chương 86

Chương 87

Chương 88

Chương 89

Chương 90

Chương 91

Chương 92

Chương 93

Chương 94

Chương 95

Chương 96

Chương 97

Chương 98

Chương 99

Chương 100

Chương 101

Chương 102

Chương 103

Chương 104

Chương 105

Chương 106

Chương 107

Chương 108

Chương 109

Chương 110

Chương 111

Chương 112

Chương 113

Chương 114

Chương 115

Chương 116

Chương 117

Chương 118

Chương 119

Chương 120

Chương 121

Chương 122

Chương 123

Chương 124

Chương 125

Chương 126

Thông báo

Chương 127

Chương 128

Chương 129

Chương 130

Chương 131

Chương 132

Chương 133

Chương 134

Chương 135

Chương 136

Chương 137

Chương 138

Chương 139

Chương 140

Chương 141

Chương 142

Chương 143

Chương 144

Chương 145

Chương 146

Chương 147

Chương 148

Chương 149

Chương 150(1)

Chương 150(2)

Đôi lời của editor

Chương 151

Chương 152

Chương 153

Chương 154

Chương 155

Chương 156

Chương 157

Chương 158

Chương 159

Chương 160

Chương 161

Chương 162

Chương 163

Chương 164

Chương 165

Chương 166 PN1

Chương 167 PN1(tiếp)

Chương 168 PN2