Đọc Truyện [Thơ] Hoang Tàn và Rực Rỡ - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [Thơ] Hoang Tàn và Rực Rỡ

Tác giả: Shain_Shain

Đọc Truyện

Tuyển tập thơ được viết bởi @Shain

"Nơi đây có,
Hai trăm năm, một nấm mộ.
Có ta,
Rất mực thương người."