Đọc Truyện Thứ Nữ (Hoàn) - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Thứ Nữ (Hoàn)

Tác giả: tamvunguyetlau

Đọc Truyện

THỨ NỮ

Tác giả: Bất Du Vịnh Tiểu NgưThể loại: xuyên không, gia đấu, 3S

Nhân vật chính: Tôn Cẩm Nương, Lãnh Hoa Đình, Lãnh Hoa Đường, Lãnh Thanh Dục.....

Tình trạng: đã hoàn

Độ Dài: 166 chương và 23 chương phiên ngoại,

Editor: Tiểu Tuyền, Trangdelfosse, Aquarius8713, Sia, Ngô vân, Nuxuku

Beta: Tiểu Tuyền, Sakura Hime

Translator: QT + Google

Bản convert: TieuTuyen

Nguồn edit: http://tamvunguyetlau.com

Truyện được edit và chia sẻ miễn phí tại http://Tamvunguyetlau.com

Văn ÁnNgười ta xuyên qua không làm công chúa cũng làm Vương phi, tại sao nàng chỉ là thứ nữ không được sủng ái?

Là thứ nữ còn chưa tính, vì sao mẹ cả luôn nghĩ mọi biện pháp tới ngược đãi nàng thế?

Được rồi!

Hiếm khi được sống lại, nàng quyết tâm phải thay đổi tình cảnh để sống tốt hơn!

Mẹ cả muốn hại nàng sao?

Không sao!

Binh tới tướng đỡ, nước tới lấy đất ngăn.

Ngươi dùng âm mưu, ta liền dùng dương mưu để ngươi không còn mặt mũi!

Đại tỷ khi dễ?

Không sao!

Nàng cũng không phải là quả hồng mềm, ...