Đọc Truyện Thuận Thiên - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Thuận Thiên

Tác giả: PhuongUyen286

Đọc Truyện

Ghi chú:Truyện viết dựa trên những sự kiện lịch sử có thật giai đoạn chuyển tiếp giữa hai triều đại Lý - Trần, tuy nhiên, đừng đồng nhất truyện và chính sử.
Tóm tắt lịch sử giai đoạn này:
- Lý Phật Kim/Chiêu Thánh/Lý Chiêu Hoàng: Nữ hoàng cuối cùng của nhà Lý, bị buộc nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh/Trần Thái Tông.
- Lý Ngọc Oanh/Thuận Thiên: Chị gái của Chiêu Hoàng, lúc đầu được gả cho Trần Liễu (anh trai Trần Cảnh), sau vì Chiêu Hoàng không thể sinh con và bị giáng làm công chúa, Thuận Thiên đang có mang 3 tháng bị ép trở thành hoàng hậu.
- Trần Liễu: Anh ruột của Trần Cảnh, lúc đầu lấy công chúa Thuận Thiên, được phong Hiển hoàng vương, sau đó vì phạm tội thông dâm với cung nữ nhà Lý mà bị gián làm Hoài vương. Lúc Thuận Thiên bị ép làm hoàng hậu, Trần Liễu mang quân gây loạn ở sông Cái, nhờ Trần Cảnh dùng thân che chở trước Trần Thủ Độ mới thoát chết. Cuối cùng ông được phong đất ở Yên Sinh, là cha của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn sau này. Trước lúc chết, Trần Liễu còn dặn dò Quốc Tuấn: "con không vì cha mà lấy được thiên hạ thì cha chết ở suối vàng cũng không nhắm mắt", Quốc Tuấn nhận lời nhưng không làm theo.
- Trần Thủ Độ: Điện tiền chỉ huy sứ, sau thăng làm Thái sư, là người đứng sau sắp xếp mọi việc trong ván cờ Lý - Trần.
- Trần Thị Dung: Hoàng hậu của Lý Huệ Tông, mẹ ruột của Chiêu Hoàng và Thuận Thiên, khi nhà Lý suy tàn, bà bị giáng làm Thiên Cực công chúa, sau lại lấy Trần Thủ Độ, trở thành Linh Từ Quốc mẫu, cùng chồng suy tính việc nước.

Danh sách Chap