Đọc Truyện Thụy Mỹ Nhân - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Thụy Mỹ Nhân

Tác giả: byblinkie

Đọc Truyện

Tác giả: Bổn Điểu Tiên Phi

Tình trạng bản raw: Hoàn, 30 chương + 4, 5 cái phiên ngoại gì đó.

Thể loại: Bách hợp (GL), hiện đại, thoải mái, ngọt ngào, HE,. . .

Diễn viên: Mạc Thanh Hàn x Cố Tiểu Mãn, cùng một dàn diễn viên phụ đọc sẽ biết )

Edit + Beta: Qtfreet, Littlebuster, Dứa

Cập nhật nhanh nhất tại đây: http://hoatamvien.wordpress.com/bach-hop-tieu-thuyet/thuy-my-nhan/