Đọc Truyện Tiếng ngân rung của quỷ - Tô Mịch (FULL) - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Tiếng ngân rung của quỷ - Tô Mịch (FULL)

Tác giả: dieulinh_elf96

Đọc Truyện

"Tiếng ngân rung của quỷ" là một tác phẩm nổi tiếng của Tartini. Vào cái đêm ra đời bản nhạc viết riêng cho đàn violon này, "anh đã lấy linh hồn mình trao đổi với ma quỷ".
Tác giả: Tô Mịch

Editor: E.l.f
Tình trạng: FULL

Số chương: 53 chương + 1 ngoại truyện

Thể loại: Hiện đại

Giới thiệu:

Thật ra truyện viết về chủ đề người làm pháp y đấu trí đấu dũng với những kẻ tội phạm có IQ cao, lấy bối cảnh làm thành một câu chuyện ngôn tình ~.~

Nhân vật chính: Chử Thanh Hoành, Tiêu Cửu Thiều

Nhân vật phụ: Mạc Nhã Ca, Hình Mẫn, Tần Tấn

Danh sách Chap

Tiếng ngân rung của quỷ - Chương 1

Tiếng ngân rung của quỷ - Chương 2

Tiếng ngân rung của quỷ - Chương 3

Tiếng ngân rung của quỷ - Chương 4

Tiếng ngân rung của quỷ - Chương 5

Tiếng ngân rung của quỷ - Chương 6

Tiếng ngân rung của quỷ - Chương 7

Tiếng ngân rung của quỷ - Chương 8

Tiếng ngân rung của quỷ - Chương 9

Tiếng ngân rung của quỷ - Chương 10

Tiếng ngân rung của quỷ - Chương 11

Tiếng ngân rung của quỷ - Chương 12

Tiếng ngân rung của quỷ - Chương 13

Tiếng ngân rung của quỷ - Chương 14

Tiếng ngân rung của quỷ - Chương 15

Tiếng ngân rung của quỷ - Chương 16

Tiếng ngân rung của quỷ - Chương 17

Tiếng ngân rung của quỷ - Chương 18

Tiếng ngân rung của quỷ - Chương 19

Tiếng ngân rung của quỷ - Chương 20

Tiếng ngân rung của quỷ - Chương 21

Tiếng ngân rung của quỷ - Chương 22

Tiếng ngân rung của quỷ - Chương 23

Tiếng ngân rung của quỷ - Chương 24

Tiếng ngân rung của quỷ - Chương 25

Tiếng ngân rung của quỷ - Chương 26

Tiếng ngân rung của quỷ - Chương 27

Tiếng ngân rung của quỷ - Chương 28

Tiếng ngân rung của quỷ - Chương 29

Tiếng ngân rung của quỷ - Chương 30

Tiếng ngân rung của quỷ - Chương 31

Tiếng ngân rung của quỷ - Chương 32

Tiếng ngân rung của quỷ - Chương 33

Tiếng ngân rung của quỷ - Chương 34

Tiếng ngân rung của quỷ - Chương 35

Tiếng ngân rung của quỷ - Chương 36

Tiếng ngân rung của quỷ - Chương 37

Tiếng ngân rung của quỷ - Chương 38

Tiếng ngân rung của quỷ - Chương 39

Tiếng ngân rung của quỷ - Chương 40

Tiếng ngân rung của quỷ - Chương 41

Tiếng ngân rung của quỷ - Chương 42

Tiếng ngân rung của quỷ - Chương 43

Tiếng ngân rung của quỷ - Chương 44

Tiếng ngân rung của quỷ - Chương 45

Tiếng ngân rung của quỷ - Chương 46

Tiếng ngân rung của quỷ - Chương 47

Tiếng ngân rung của quỷ - Chương 48

Tiếng ngân rung của quỷ - Chương 49

Tiếng ngân rung của quỷ - Chương 50

Tiếng ngân rung của quỷ - Chương 51

Tiếng ngân rung của quỷ - Chương 52

Tiếng ngân rung của quỷ - Chương 53

Tiếng ngân rung của quỷ - Chương 54 (END)