Đọc Truyện [Tiết Hiểu] Đạo Trưởng, Ta Chính Là Uy Hiếp Ngươi Nha! - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [Tiết Hiểu] Đạo Trưởng, Ta Chính Là Uy Hiếp Ngươi Nha!

Tác giả: Lapmaclinh

Đọc Truyện

Không hung ác không phải là Tiết Dương.
Không thiện lương không phải Hiểu Tinh Trần.
Không tẩy trắng.
Trọng sinh, ngọt sủng, HE.
P/s: Có người hỏi t tại sao không phải là Tống Hiểu. T nói bâng quơ "nguyên tác đã ngược ta thảm lắm rồi, t muốn rãi đường". Nhưng sự thật là: bởi vì Tiết Dương sẽ không nói với Hiểu Tinh Trần câu "đừng bao giờ gặp lại"