Đọc Truyện Tinh Linh Kiểu Bây Giờ [Hoàn] - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Tinh Linh Kiểu Bây Giờ [Hoàn]

Tác giả: alreii

Đọc Truyện

Tác giả: Nhu の Thiên Vũ《柔の千舞》

Nội dung tóm tắt

Ai nói sát thủ thì nhất định phải tàn khốc......
Ai nói tinh linh thì không được BL......
Nếu như tuổi thọ cũng dài như thế giới này
Vậy bước chân theo đuổi tình yêu có kéo dài theo không
Nếu như trong tinh linh sinh ra thiện lương tốt đẹp
Vậy ta cũng có thể tốt đẹp như trong thánh ca chứ
Tình yêu phải chăng cần trải qua thử thách của thời gian

Link: https://nhacacdua.wordpress.com/ruou-lau/tinh-linh-hien-tai-thuc/

Danh sách Chap

Chương 001

Chương 002

Chương 003

Chương 004

Chương 005

Chương 006

Phiên Ngoại 1

Chương 007

Chương 008

Chương 009

Chương 010

Chương 011

Chương 012

Chương 013

Chương 014

Chương 015

Phiên ngoại 2

Chương 016

Chương 017

Chương 018

Chương 019

Chương 020

Chương 021

Chương 022

Chương 023

Chương 024

Chương 025

Chương 026

Chương 027

Chương 028

Chương 029

Chương 030

Chương 031

Chương 032

Chương 033

Chương 034

Chương 035

Chương 036

Chương 037

Chương 038

Chương 039

Chương 040

Chương 041

Chương 042

Chương 043

Chương 044

Chương 045

Chương 046

Chương 047

Chương 048

Chương 049

Chương 050

Chương 051

Chương 052

Chương 053

Chương 054

Chương 055

Chương 056

Chương 057

Chương 058

Chương 059

Chương 060

Chương 061

Chương 062

Chương 063

Chương 064

Chương 065

Chương 066

Chương 067

Chương 068

Chương 069

Chương 070

Chương 071

Chương 072

Chương 073

Chương 074

Chương 075

Chương 076

Chương 077

Chương 078

Chương 079

Chương 080

Chương 081

Chương 082

Chương 083

Chương 084

Chương 085

Chương 086

Chương 087

Chương 088

Chương 089

Chương 090

Chương 091

Chương 092

Chương 093

Chương 094

Chương 095

Chương 096

Chương 097

Chương 098

Chương 099

Chương 100

Chương 101

Chương 102

Chương 103

Chương 104

Chương 105

Chương 106

Chương 107

Chương 108

Chương 109

Chương 110

Chương 111

Chương 112

Chương 113

Vĩ thanh