Đọc Truyện [Tống] Sương Mù Che Phủ Mắt Ngươi - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [Tống] Sương Mù Che Phủ Mắt Ngươi

Tác giả: macnhi238

Đọc Truyện

CP : Tokitou Shizumi x NP
Tác giả Ếch Vồ Hoa Mướp

Lưu ý OOC toàn bộ nhân vật trong truyện.