Đọc Truyện Tra công nhất định phải ngược - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Tra công nhất định phải ngược

Tác giả: colangnguyetthanh

Đọc Truyện

Tra Công Nhất Định Phải Ngược
渣攻必须虐

Tác giả: Tư Đặc 司铎

Edit: Tuế Nguyệt (11 chương đầu), Nguyệt Kiều (chương 12-hết)

Beta: Nguyệt Kiều

Thể loại: Xuyên qua thời không, kiếp trước kiếp này, hài, 1x1, hệ thống, khoái xuyên

Tình trạng bản gốc: Hoàn 104 chương

Tình trạng bản edit: Đang bò...

Post on colangnguyetthanh by colangnguyetthanhteam

KHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!!!
KHÔNG MANG RA KHỎI WORDPRESS VÀ WATTPAD CỦA NHÀ!!!!!