Đọc Truyện Trăm năm được bấy nhiêu ngày - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Trăm năm được bấy nhiêu ngày

Tác giả: PhuongUyen286

Đọc Truyện

Thị Kua rất thích làm thơ
Ra vào ngẩn ngẩn ngơ ngơ thế nào
Đến nay Kua rất tự hào
Bạn trai chưa có anh nào làm thơ

P.S: Mượn tứ thơ của nghệ sĩ Hoài Linh