Đọc Truyện [Truyện Tranh] Ngô Hoàng Tại Thượng - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [Truyện Tranh] Ngô Hoàng Tại Thượng

Tác giả: 0inuhargon

Đọc Truyện

Nguồn:Thất Tinh Thẩm Thước
Tác giả: Ngạo Tiểu Trạch
Thể loại:Xuyên không,manhua,romance,tình cảm,lãng mạn,nữ cường
Văn án:
Vì chút sai sót của Thập Tứ,cô xuyên không trở thành phi tần của Kim Vân Liệt...