Đọc Truyện [Tửu Tỳ] Chuyện bên bờ Vong Xuyên - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [Tửu Tỳ] Chuyện bên bờ Vong Xuyên

Tác giả: AndreaCordelia

Đọc Truyện

Gió hiu hiu thổi, nước sông Dịch lạnh tê, tráng sĩ một đi không trở về.