Đọc Truyện [VKook][HopeMin] Sát Thủ Cũng Có Quyền Được Yêu! - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [VKook][HopeMin] Sát Thủ Cũng Có Quyền Được Yêu!

Tác giả: _tientien17_

Đọc Truyện

Ngoài ra còn có cặp đôi phụ.
Cặp chính là VKook, HopeMin phụ, phần văn án và mô tả này sẽ tập trung VKook hơn nhé!
------------------
"Tôi đã từng bị tổn thương! Suy sụp, đổ vỡ!"
.
.
"Ê! Cậu sao thế!"
.
.
"Jeon JungKook, đừng bao giờ để tình cảm lấn át vào cuộc sống của mày!"
.
.
.
"Đã mất rồi thì đừng tìm"
.
.
"Tránh tôi ra!"
.
.
.
"Tôi sẽ không để em đi nữa".
.
.
"Đừng đi!"
.
.
.
"Em có...đồng ý không?"
"Em... Đồng ý!"