Đọc Truyện [VKook] Người làm tôi tức điên lên chỉ có mình em - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [VKook] Người làm tôi tức điên lên chỉ có mình em

Tác giả: jungkook01091997

Đọc Truyện

-Cậu có yêu tôi không?
-Anh tự nghe trái tim tôi mà tìm kết quả!
-Vậy là cậu cũng yêu tôi?
-Biết rồi còn hỏi