Đọc Truyện [VKOOK] Sủng vật ! - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [VKOOK] Sủng vật !

Tác giả: Renn0495

Đọc Truyện

Thể loại: Fanfic (đam mỹ), ngược luyến tàn tâm, thế thân, cường thủ hào đoạt, HE (H văn????)

Rating: 6+ (chống chỉ định thành phần kì thị, anti BTS)

Tác giả gốc: Shi Yan

_________________________


-Hà Vy-