Đọc Truyện [Vkook] Tiểu Minh Tinh, Em Là Của Tôi! - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [Vkook] Tiểu Minh Tinh, Em Là Của Tôi!

Tác giả: may_pia

Đọc Truyện

Authour: Mây (may_pia)

Pairing: Kim Taehyung, Jeon Jungkook

Thể loại: giới giải trí, HE, hài, sủng, bá đạo phúc hắc công, tạc mao ngốc thụ

Summary:

Khi Kim tiền bối để mắt tới một em tiểu minh tinh, hắn sẽ không từ mọi thủ đoạn để khiến em ấy trở thành người yêu của mình.

KHÔNG CHUYỂN VER!!