Đọc Truyện |vkook| Yêu em là điều anh không thể ngờ - Truyen4U.Net

Đọc Truyện |vkook| Yêu em là điều anh không thể ngờ

Tác giả: -bwitomato

Đọc Truyện

Được gặp em, là một điều may mắn nhất trong cuộc đời anh. Và yêu em là điều anh không bao giờ ngờ tới.

Trích lời Kim Taehyung.

30 chap + 2 PN
____

Fic ra đời nhân dịp sinh nhật lần thứ 23 của Jeon Jungkook♡
Started: 010919
Ended: 010120

NO VER NO EDIT 🚫⚠️