Đọc Truyện Vkookver. •9420 - Chính là yêu em! • - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Vkookver. •9420 - Chính là yêu em! •

Tác giả: joeun95

Đọc Truyện

• 9420 - Chính là yêu em •

Tác giả : @Imfengfeng

Editor: @joeun95 aka Phác Tố Mẫn.

Couple: Kim Tại Hưởng × Tuấn Chung Quốc
( Kim Taehyung × Jeon Jungkook)

Couple phụ: Trịnh Hạo Thạc × Phác Chí Mẫn
( Jung Hoseok × Park Jimin)

Kim Nam Tuấn × Kim Thạc Trấn
(Kim Namjoon × Kim Seokjin)

Thể loại: ấm áp, hiện đại, công sủng thụ, ngọt văn, Độc chiếm ôn nhu công × tạc mao manh manh thụ.

TRUYỆN CHUYỂN VER ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ!

VĂN ÁN Ở ĐẦU FIC CÓ CẬP NHẬT ẢNH XIN PHÉP!

YÊU CẦU KHÔNG MANG RA NGOÀI HAY VÀO GÂY WAR! HÃY TÔN TRỌNG NHAU VÌ LÒNG TỰ TÔN CỦA BẢN THÂN!

Kamsa - Love you!