Đọc Truyện [✔]VMIN | HOLD ME TIGHT - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [✔]VMIN | HOLD ME TIGHT

Tác giả: -jonquille

Đọc Truyện

« Chỉ cần cho tôi một cơ hội, tôi nhất định sẽ giữ chặt lấy em... »

Writer: -jonquille

[ Tất cả tình tiết đều là trong trí tưởng tượng. Vui lòng không mang đi nơi khác. ]⚠WARNING!!!⚠


❎ĐÂY LÀ BOYLOVE, SINH TỬ VĂN VÀ H 🔞 ❎

Nếu không nuốt được thể loại này, vui lòng clickback để chọn những tác phẩm khác phù hợp hơn.

Begin: 3/12/2017
End: 25/7/2019