Đọc Truyện /vmin/ lưu manh gạ gẫm trai lành - Truyen4U.Net

Đọc Truyện /vmin/ lưu manh gạ gẫm trai lành

Tác giả: vmfr95z

Đọc Truyện

kim đại ka: thằng nào đụng người thương của tao, tao quánh sml nha đm!!

p/s: thấy thể loại này nhiều chị tg viết quá nên iêm cũng muốn thử, mặc dù không hay nhưng cũng là tâm huyết của iêm =)) chắc cũng hông tục tĩu lắm đâu :))))

vài ba text nhỏ thôi :vvvvv