Đọc Truyện [Xuyên không] Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [Xuyên không] Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi

Tác giả: Linhh1811

Đọc Truyện

Tác giả: Tiêu Thất Gia

Thế loại: Xuyên không, cổ đại, dị giới, phẫn trư ăn hổ, nữ cường, 1v1, báo thù, HE

Editor: kaylee

Nguồn: http://diendanlequydon.com/Giới thiệu:

Nàng, Cố Nhược Vân, nổi tiếng là phế vật của Thanh Long Quốc, cha nương đều mất, trời sinh yếu đuối, làm mất hết toàn bộ thể diện của phủ Tướng Quân , cuối cùng vì cùng người tranh cãi mà bị chính gia gia (ông nội) của mình không hề phân rõ phải trái đánh chết người không có lỗi là nàng!

Lần nữa mở mắt, bỏ đi một thân yếu đuối kia, nàng không còn là phế vật tiểu thư ngày xưa!

Người mang chí bảo, khế ước tứ đại Thần Thú, dù là đệ nhất cao thủ của Thanh Long Quốc cũng muốn tranh giành làm người hầu của nàng....

Đan dược? Tính là cái gì, nàng tùy tay có thể luyện chế một đống.

Đê Giai (cấp thấp) Linh Khí rất cường đại sao? Ngay cả vũ khí mà thủ hạ của nàng sử dụng đều là Cao Giai (cấp cao) Linh Khí.

Ngươi có Linh Thú cao cấp? Thật có lỗi, phía sau nàng Thánh Thú đã thành thiên quân vạn mã, trấn áp tất cả hào hùng!

Chính là ai có thể nói cho nàng, nam nhân yêu nghiệt cường đại này là chuyện gì xảy ra! Vì sao lại mặt dày mày dạn dây dưa nàng, càng là thề không bỏ qua!

Danh sách Chap

Chương 1 - 5

Chương 6 - 10

Chương 11 - 15

Chương 16 - 20

Chương 21 - 25

Chương 26 - 30

Chương 31 - 35

Chương 36 - 40

Chương 41 - 45

Chương 46 - 50

Chương 51 - 55

Chương 56 - 60

Chương 61 - 65

Chương 66 - 70

Chương 71 - 75

Chương 76 - 80

Chương 81 - 85

Chương 86 - 90

Chương 91 - 95

Chương 96 - 100

Chương 101 - 105

Chương 106 - 110

Chương 111 - 115

Chương 116 - 120

Chương 121 - 125

Chương 126 - 130

Chương 131 - 135

Chương 136 - 140

Chương 141 - 145

Chương 146 - 150

Chương 151 - 155

Chương 156 - 160

Chương 161 - 165

Chương 166 - 170

Chương 171 - 175

Chương 176 - 180

Chương 181 - 185

Chương 186 - 190

Chương 191 - 195

Chương 196 - 200

Chương 201 - 205

Chương 206 - 210

Chương 211 - 215

Chương 216 - 220

Chương 221 - 225

Chương 226 - 230

Chương 231 - 235

Chương 236 - 240

Chương 241 - 245

Chương 246 - 250

Chương 251 - 255

Chương 256 - 260

Chương 261 - 265

Chương 266 - 270

Chương 271 - 275

Chương 276 - 280

Chương 281 - 285

Chương 286 - 290

Chương 291 - 295

Chương 296 - 300

Chương 301 - 305

Chương 306 - 310

Chương 311 - 315

Chương 316 - 320

Chương 321 - 325

Chương 326 - 330

Chương 331 - 335

Chương 336 - 340

Chương 341 - 345

Chương 346 - 350

Chương 351 - 355

Chương 356 - 360

Chương 361 - 365

Chương 366 - 370

Chương 371 - 375

Chương 376 - 380

Chương 381 - 385

Chương 386 - 390

Chương 391 - 395

Chương 396 - 400

Chương 401 - 405

Chương 406 - 410

Chương 411 - 415

Chương 416 - 420

Chương 421 - 425

Chương 426 - 430

Chương 431 - 435

Chương 436 - 440

Chương 441 - 450

Chương 451 - 460

Chương 461 - 470

Chương 471 - 480

Chương 481 - 490

Chương 491 - 500

Chương 501 - 510

Chương 511 - 520

Chương 521 - 530

Chương 531 - 540

Chương 541 - 550

Chương 551 - 560

Chương 561 - 570

Chương 571 - 580

Chương 581 - 590

Chương 591 - 600

Chương 601 - 610

Chương 611 - 620

Chương 621 - 630

Chương 631 - 640

Chương 641 - 650

Chương 651 - 660

Chương 661 - 670

Chương 671 - 680

Chương 681 - 690

Chương 691 - 700

Chương 701 - 710

Chương 711 - 720

Chương 721 - 730

Chương 731 - 740

Chương 741 - 750

Chương 751- 760

Chương 761 - 770

Chương 771 - 780

Chương 781 - 790

Chương 791 - 800

Chương 801 - 810

Chương 811 - 820

Chương 821 - 830

Chương 831 - 840

Chương 841 - 850

Chương 851 - 860

Chương 861 - 870

Chương 871 - 880

Chương 881 - 890

Chương 891 - 900

Chương 901 - 910

Chương 911 - 920

Chương 921 - 930

Chương 931 - 940

Chương 941 - 950

Chương 951 - 960

Chương 961 - 970

Chương 971 - 980

Chương 981 - 990

Chương 991 - 1000

Chương 1001 - 1010

Chương 1011 - 1020

Chương 1021 - 1030

Chương 1031 - 1040

Chương 1041 - 1050

Chương 1051 - 1060

Chương 1061 - 1070

Chương 1071 - 1080

Chương 1081 - 1090

Chương 1091 - 1100

Chương 1101 - 1110

Chương 1111 - 1120

Chương 1121 - 1130

Chương 1131 - 1140

Chương 1141 - 1150