Đọc Truyện [Xuyên không] Thiên giới Hoàng hậu - phần 1 - edit hoàn full - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [Xuyên không] Thiên giới Hoàng hậu - phần 1 - edit hoàn full

Tác giả: KathyHorner

Đọc Truyện

THIÊN GIỚI HOÀNG HẬU (天价皇后)
Tác Giả: Ngô Tiếu Tiếu (吴笑笑)
Thể loại: xuyên không, cung đình, chiến tranh, HE.

Nhân vật chính: Mộc Thanh Dao x Mộ Dung Lưu Tôn, phối hợp: Mộ Dung Lưu Chiêu, Sở Thiển Dực, Vô Tình, Trưởng Tôn Trúc...

Độ dài: 147 chương

Dịch: QT và Google ca ca ^^

Bản convert: Yappa- tangthuvien

Kết hợp bản convert + Raw của ngocquynh520 (diễn đàn lê quý đôn)

Nguồn: http://tamvunguyetlau.wordpress.com

Giới thiệu

Hoàng thượng, hưu!

Phủ thừa tướng tam tiểu thư, Mộc Thanh Dao bị Nam An vương Mộ Dung Lưu Chiêu một quyền đánh chết, nhưng lại nghênh đón một nữ nhân hoàn toàn mới , hào quang bắn ra bốn phía, sức quyến rũ kinh người.

Mộc Thanh Dao , mặc dù ngươi là hoàng đế cao quý, cho ta thiên giới sính lễ, nhưng ta đường đường tham mưu trưởng lục chiến, quân đoàn thứ 17, lại cùng nữ nhân khác cộng thị nhất phu sao? nam nhân như vậy ta hưu!

Mộ Dung Lưu Tôn, hoàng đế tuấn mỹ túc trí đa mưu trong thất quốc, lại bị một nữ nhân háo sắc hưu, đôi mắt đen nhuộm tia sáng chói mắt, hắn sẽ không chịu để yên!

Mộ Dung Lưu Chiêu, Huyền Nguyệt quốc Nam An vương, lạnh lùng tà mị, xem nữ nhân là vật hạ đẳng, một đấm đánh chết nữ nhân háo sắc, nhưng lại nghênh đón một người hoàn toàn mới, mê đắm hắn!

Sở Thiển Dực, con trai của Huyền Nguyệt quốc hữu thừa tướng, phúc hắc vô địch, mắt cao hơn đầu, nhưng lại thích cái háo sắc nữ nhân kia, đây là không phải là gọi tự gây nghiệt không thể sống?

Vô Tình, quỷ y của Vô Tình cốc, trích tiên mỹ nam, mới gặp gỡ nàng, thoáng như ngàn năm hi

Danh sách Chap

Chương 001: tiết tử

Chương 002: Trùng sinh nữ nhi Thừa tướng

Chương 03 : Đệ Nhất Đế

Chương 04 : Trầm Ngư Lạc Nhạn Chi Tư

Chương 005 : Mộc Phủ Tam Đóa Hoa

Chương 006: tuệ tinh hiện, phượng lâm thiên hạ

Chương 007: đế tâm, thận trọng

Chương 08: Khuynh Thành Mạo, Khác Nhau Một Trời Một Vực

Chương 09: Tứ Lạng Bạt Thiên Cân

Chương 10 : Cự Hôn, Chỉ Nguyện Tự Do

Chương 11 : Bắc Tân Vương Mộ Dung Lưu Mạch

Chương 12 : Xuất phủ

Chương 13: Chẳng qua không muốn có người chết

Chương 14: Minh Phượng Lâu

Chương 15 : Thưởng Thức Trà Gặp Cừu Nhân

Chương 16 : Yêu Nam Thử Thật Giả

Chương 17 : Thử Công

Chương 18 : Người Đẹp Hơn Hoa

Chương19 : Tiến Cung

Chương 20 : Kiến Giá

Chương 21 : Vui Vẻ Là Dược Rồi!

Chương 22: Thủy Tinh Cầu Vỡ

Chương 23: Lập Hậu Phong Ba

Chương 24: Long Phượng Đấu < Thượng >

Chương 25: Long Phượng Đấu < Hạ >

Chương 26: Cung Môn Đấu

Chương 27: Càng Gia Pháp Hầu Hạ

Chương 28: Ân Cứu Mạng

Chương 29 : Mua Tỳ

Chương 30 : Hầu Gái Không Thấp Tiện

Chương 31 : Thứ Khách

Chương 32 : Hữu Duyên Tái Tụ

Chương 33 : Tỷ Muội Tâm Sự

Chương 34 : Lời Tiểu Thư Nói Vĩnh Viễn Là Đúng

Chương 35: Nơi Chốn Có Huyền Cơ

Chương 36 : Âm Thầm Bảo Hộ

Chương 37 : Phụ Ái Như Tửu

Chương 38: thánh chỉ đến!

Chương 39: Không Biết Tiền Đồ

Chương 40: Thiên Hạ Kỳ Văn

Chương 41: Trùng Thiên Một Kích

Chương 42: Muốn Làm Kỳ Thủ

Chương 43 : Thiên Ngoại Đến Tiên

Chương 44 : Đêm Xinh Dẹp

Chương 45 : Thông Minh Quá Sẽ Bị Thông Minh Hại

Chương 46 : Cơm có thể ăn nhiều. Nói, thì nên nói ít

Chương 47: ngày vui vẻ

Chương 48 : Thanh La quốc thái tử

Chương 49 : Không Báo Thù Này, Thề Không Làm Người

Chương 50: đánh Nam An vương

Chương 51: Công Chúa Không Thấy

Chương 52 : Hắc Y Thích Khách

Chương 53: Canh Hai Đến

Chương 54 : Nữ Nhân Kia Ta Nhận

Chương 55: Vô Tình Gặp Gỡ Bắc Tân Vương

Chương 56 : Kế Trúng Kế

Chương 57 : Kế Điệu Hổ Ly Sơn

Chương 58 : Kế Cao Nhất Trù

Chương 59 : Đêm Buồn Trướng, Tư Thân Nhân

Chương 60: Tiểu Hồ Ly Khả Ái

Chương 61: Dụng Tâm Kín Đáo

Chương sáu mươi hai: Thái Hậu Nổi Giận

Q2. Chương 63.1: Đại Hôn

Chương 63.2: Đại Hôn

Chương 63.3

Chương 63.4

Chương 63.5

Chương 63.6

Chương 63.7

Chương 63.8

Chương 64.1 : Thái Hậu Thế Tới Hung Hãn

Chương 64.2

Chương 64.3

Chương 64.4

Chương 64.5

Chương 64.6

Chương 65.1: Bản Cung Muốn Thu Hồi Phượng Tỳ

Chương 65.2

Chương 65.3

Chương 65.4

Chương 65.5

Chương 65.6

Chương 66.1 : Lục Quốc Sứ Thần

Chương 66.2

Chương 66.3

Chương 66.4

Chương 66.5

Chương 67.1 : Vũ Khí Quân Sự

Chương 67.2

Chương 67.3

Chương 67.4

Chương 67.5

Chương 67.6

Chương 68.1 : Giết gà dọa khỉ

Chương 68.2

Chương 68.3

Chương 68.4

Chương 68.5

Chương 69.1:Nam An vương nhập ngục

Chương 69.2

Chương 69.3

Chương 69.4

Chương 69.5

Chương 69.6

Chương 70.1 : Ném đá xuống giếng

Chương 70.2

Chương 70.3

Chương 70.4

Chương 70.5

Chương 70.6

Chương 71.1 : Dã Tâm. Tính Kế

Chương 71.2

Chương 71.3

Chương 71.4

Chương 71.5

Chương 71.6

Chương 72.1: Thiên Hạ Năng Giả Cư Chi

Chương 72.2

Chương 72.3

Chương 72.4

Chương 72.5

Chương 73.1: Nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với bản thân.

Chương 73.2

Chương 73.3

Chương 73.4

Chương 73.5

Chương 73.6

Chương 74.1: Các Hoài Tâm Kế

Chương 74.2

Chương 74.3

Chương 74.4

Chương 74.5

Chương 75.1 : Một Hòn Đá Hạ Ba Con Chim

Chương 75.2

Chương 75.3

Chương 75.4

Chương 75.5

Chương 76.1 : Tam tỷ muội đoàn kết một lòng đối ngoại địch

Chương 76.2

Chương 76.3

Chương 76.4

Chương 76.5

Chương 77.1: Đế Tâm Khó Dò

Chương 77.2

Chương 77.3

Chương 77.4

Chương 77.5

Chương 77.6

Chương 78: Thưởng Hoa Yến, Tứ Hôn

Chương 79: Hoàng Thất Gièm Pha

Chương 80: Trừng Phạt Công Chúa

Chương 81: Bắt Giữ Tần Hạo

Chương 82: Thiên Kim Bất Hoán

Chương 83: Huyền Đế Động Tâm

Chương 84.1 : Sóng Ngầm Tuôn. Bắt Cóc

Chương 84.2

Chương 84.3

Chương 84.4

Chương 84.5

Chương 84.6

Chương 85: Đêm Cứu Hoàng Hậu

Chương 86 : Cửu cung hoàn

Chương 87 : Đây Là Lần Đầu Tiên-Chương 88:Trừng Phạt Thái Hậu

Chương 89: Hoàng Hậu Phát Uy

Chương 90: Tội Hành Thích

Chương 91: Từng Bước Vì Cục

Chương 92: Lời Đồn, Đánh Tây Môn Tân Nguyệt

Chương 93: Cứu Người, Cung Tâm Sách

Chương 94: Xuất Cung

Q3.THIẾN TÂM TỰ THIẾT Chương 95: Trừng Trị Trẻ Hư

Chương 96: Đông cung thái tử phi?

Chương 97: Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân

Chương 98: Cung Yến

Chương 99: Vô Tình Cốc

Chương 100 : Học Nghệ

Chương 101: Sinh con gái· Tiểu Ngư nhi

Chương 102 : Hoàng vĩ cầm thị huyết

Chương 103 : Xuất cốc

Chương 104: Thanh Lâu kỳ quán

Chương 105: Hoa Khôi Đại Tái

Chương 106: Lạt Sát. Vô Tình Xuất Hiện

Chương 107: Tâm Động Sao?

Chương 108: Nàng là mệnh của Công Tử

Chương 109: Kẻ Trộm Tham Hoa

Chương 110: Bố Cục Giết Người

Chương 111: Gặp Lại

Chương 112: Ma nữ Tiểu Ngư Nhi.

Chương 113: Vũ Điệu Đàn Xà. Lựu Đạn Hiện Thế

Chương 114: Thế Lực Vũ Trang Bí Mật

Chương 115: Đoạn Trường Tán- Mãnh Thú Hiện

Chương 116: Huyết Hàn · Ác Nhân Đảo

Chương 117: Hoa Hàng Tộc · Người Thần Bí.

Chương 118: Sinh Tử Tướng Bác

Chương 119: Lưu Tôn Vào Cốc

Chương 120: Giải Dược

Q4.PHƯỢNG LÂM THIÊN HẠ Chương 121: Hồi Kinh

Chương 122: Sứ Thần

Chương 123: Đường Lang Bộ Thiền Hoàng Tước ở Phía Sau

Chương 124: Liên Hoàn Kế. Nhất Cử Tam Dắc

Chương 125: Hoàng Hậu Nắm Giữ Ấn Soái