Đọc Truyện ♡ (Yết - Mã) L҈o҈v҈e҈ ♡ - Truyen4U.Net

Đọc Truyện ♡ (Yết - Mã) L҈o҈v҈e҈ ♡

Tác giả: smilelapinjugubuss

Đọc Truyện

Tên fic: (Yết - Mã) Love.
Tác giả: Nghiên.
Thể loại: textfic, instagram.

Giới thiệu:

Chỉ là chuyện chàng người mẫu theo đuổi nàng chủ quán cafe sau một lần tình cờ trú mưa ở quán nàng.

Ngày bắt đầu viết: 16/2/2019.
Ngày hoàn thành: 06/09/2019.

Truyện chỉ được đăng tải duy nhất tại Wattpad @smilelapinjugubuss, những trang web khác đều không phải của tác giả.

Danh sách Chap

Profile

#1: @sagisagi.cho

#2: @scorp.woo

#3: "Handsome guys" chatroom

#4: @scorp.woo ➡️ @sagisagi.cho

#5: @scorp.woo

#6: "Trai đẹp là số 1" chatroom

#7: @scorp.woo ➡️ @sagisagi.cho

#8: @sagisagi.cho

#9: @sagisagi.cho ➡️ @scorp.woo

#10: @scorp.woo

#11: "Handsome guys" chatroom

#12: @scorp.woo ➡️ @sagisagi.cho

#13: @scorp.woo

#14: @sagisagi.cho

#15: @scorp.woo

#16: @scorp.woo ➡️ @sagisagi.cho

#17: @scrpsg ➡️ @sagisagi.cho

#18: @sagisagi.cho & @scorp.woo

#19: "Trai đẹp là số 1" chatroom

#20: @scorp.woo

#21: @sagisagi.cho ➡️ @scorp.woo

#22: @scorp.woo

#23: @sagisagi.cho ➡️ @scorp.woo

#24: "🐰 baby" is calling

#25: @scorp.woo

#26: "Trai đẹp là số 1" chatroom

#27: @sagisagi.cho

#28: Sagi's birthday 🎂🎂🎂

#29: @sagisagi.cho ➡️ @scorp.woo

#30: @sagisagi.cho

#31: Tet holiday 🎇🎇🎇

#32: @scorp.woo ➡️ @sagisagi.cho

#33: @scorp.woo & @sagisagi.cho

#34: @scorpofficialfanpage

#35: "Trai đẹp là số 1" chatroom

#36: "Handsome guys" chatroom

# 37: @scorp.woo ➡️ @sagisagi.cho

#38: @sagisagi.cho

#39: "Trai đẹp là số 1" chatroom

#40: @scorp.woo ➡️ @sagisagi.cho

#41: @scorp.woo ➡️ @sagisagi.cho

#42: @sagisagi.cho ➡️ @scorp.woo

#43: @sagisagi.cho ➡️ @scorp.woo

#44: "Trai đẹp là số 1" chatroom

#45: "Handsome guys" chatroom

#46: @sagisagi.cho ➡️ @scorp.woo

#47: @sagisagi.cho ➡️ @scorp.woo

#48: @scorp.woo

#49: scorp.woo ➡️ sagisagi.cho

#50: @sagisagi.cho

#51: @sagisagi.cho

#52: @sagisagi.cho

#53: @scorp.sagi