Đọc Truyện you are "My wife" - Truyen4U.Net

Đọc Truyện you are "My wife"

Tác giả: Souldrip

Đọc Truyện

đam mỹ, sát thủ, minecraft :))) creeper awwwww man, enderman....
Câu chuyện phi logic và chả có thật của me về creeper x enderman :>
Một số cặp ship khác như: herobrine x steve, white skeleton x zombie, zombie pigman x witer skeleton.....
Có thể có H :>