Chap 26

Tùy Chỉnh


Ôi vlin :v


Boss giải cứu Thư Tiểu phù 😱 K biết vụ này ntn


.-.


Vãi cả đi nói với diêm vương,chất thật 😂


Bị ném đau :3 Khổ quạ


Vì anh ghen ghen ghen thui mà