133

Tùy Chỉnh

Đậu mẹ , hôm nay sinh nhật 2 năm tuổi của free fire, tưởng quà ngon lắm , hóa ra gà rán troll người vãi loằn , tưởng ăn  được quà của garena mà dễ à 🙂🙃🙃🙃


Ý ý , ánh mắt 😀


Gió đưa cành liễu la đà
Taka lại tưởng con ma xó nào
Mặc cho 2 đứa kêu gào
Anh vẫn đứng đó vừa cười vừa trêu 😀


Thầy cướp đâu 3 quyển đó , cháu nhớ chúng nó sọt rác tất  rồi mà .


Ghê gheee😀


I'm no hỉu 🙂


những người đã ra đi
( mẹ kagura đang trò chuyện với thông gia là chị okita😀)Âu phắc shit , dễ thương ghee😆😆Ơ đang ngầu mà .
hay hông hay hông😉