69

Tùy Chỉnh


Bị thương tàn tạ mà vẫn đẹp chán
Đúng là cái đẹp nó ăn sâu vào nó rồi , muốn xấu cũng khó..

Quỳ!! 🙂