Okikagu - Câu chuyện số 2

Tùy Chỉnh

ĐÙ á á đù. 🙂🙂
Xin lỗi vì up muộn nha, tại vì vừa đi uống nước về mà , và gặp phải người ấy nên tui hơi bối rối tí rồi lại suy nghĩ vẩn vơ nên up ko đúng giờ, hãy thông cảm và trừng phạt cái con mê trai này đi😭
Đời mà ! 😕