Part 13

Tùy Chỉnh

em yêu anh kể cả khi anh là một tên sát nhân đi chăng nữa ....