Chuyện Của Đường Và Bột Ngọt #1

Tùy Chỉnh

Nhớ lúc mới kết hôn. Đường Đại Ca có nói: "Anh tên Đường nên sau này tụi mình có con thì em cứ đặt tên con là Bột Ngọt, Muối, Nước Mắm hay gì gì cũng được."
Fine:))))))
Ok, em chiều anh. :)))))))
~~~~~~~~~~~~~Hai năm sau~~~~~

-"Vợ àh, Bột Ngọt nó dành ăn với anh này."-"Appa là Đường mà, trong bánh có đường, đường mà ăn nhiều đường nữa thì ngọt lắm không tốt, nên con ăn hộ."
.....2 ông này láu cá y như nhau:))👏🏻👍🏻