Con gái của anh.

Tùy Chỉnh

-"Yoongi ơi.."
-"Anh đây."


-"Anh đang viết gì thế ?"

-"Anh đang viết thư gửi con gái anh mười năm sau."


-"Uầy.. đáng yêu thế."
-"Gửi con gái, hiện giờ Ba đang ngồi cạnh Mẹ con đây."