Đặt cái gì ??

Tùy Chỉnh

-"Này anh.."
-"??????"
-"Đêm nay anh đặt Pháp hay Bỉ?"

....
-"Anh đặt em." :))Hết wc rồi nhưng mà hnay mình lại nhớ đến cái câu của một anh bạn ở chỗ làm chung nói với mình. Hihi♥️