Dị Ứng Hải Sản

Tùy Chỉnh

-"T/b à, hôm nay anh sẽ nấu lẩu cua, ăn cùng với hải sản nhé."
-"Nhưng em bị dị ứng hải sản mà JungKookie......."

-"Ơ.. anh quên mất.. vậy.. Thế thì anh sẽ ăn cua, sau đó.. em ăn anh nhé."
"Thanh niên Jeon, xin hãy giữ tự trọng.":]]]]]