Đồ Lừa Gạt~~

Tùy Chỉnh

-"NamJoon ơi, anh chỉ em làm bài tập này với."
-"Hôn anh một cái đi anh chỉ bài cho."
" Chụt!" ~~~~~
-"NamJoon ơi, em đói quá."~~
-"Hôn anh đi, anh nấu cho em ăn."

" Chụt!" ~~~~~

-"Em hôn anh một cái, anh viết luận văn giúp em."

-"Không đâu nha~~~~~"
-"Em không hôn anh thì anh hôn em cũng được."

-"NamJoon ~~~~~ưm"
-"T/b ơi ~~~~~~~~~"
-"Dạ."
-" Em hôn anh một cái, chiếc nhẫn này sẽ là của em."
- "Biến! Em không thèm."
.....
một phút sau :
" Chụt~!"~~~~~~~~~
_______________
🎉🎉MỪNG 100M👏🏻😌