Khi JK Hư Hỏng

Tùy Chỉnh

-"Nè oppa, nếu anh gặp em ở club và thấy em đang uống rượu thì anh sẽ làm gì?"

-"Anh sẽ hỏi em đang uống loại gì?" JK vừa bấm điện thoại vừa trả lời bạn.


-"Rồi sau đó thì sao?"

-"Anh sẽ mời em uống thêm vài ly nữa." :)) *đưa tay vuốt tóc bạn*

-"Vậy sau đó nữa thì sao?"

-"Cho em uống đến khi em mê mang thì thôi." 😌

Bạn càng hỏi càng hăng, anh cũng vui vẻ từ tốn trả lời bạn.

-"Vậy sau đó sau đó nữa thì anh làm gì?"

-"Làm tình." :))

-"e hèm.... vậy sau đó nữa?" 😗

-"Thì khi anh có được thứ anh muốn rồi thì em sẽ là người cuốn gối ra đi." :)))

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]
:)) anh hay lắm JK