Lạnh không ??

Tùy Chỉnh

-"Này, lạnh không?"


-"Đang mùa đông mà, tất nhiên là lạnh chứ sao không."
-"Lạnh sao không qua đây ôm anh?"