Monnie

Tùy Chỉnh

-"Monnie~~ Cho em miếng đi~~"

-"Không cho."

-"Em đang đói mà."

-"Không là không."

-"Ủa cái bánh anh đang ăn là của em mua ăn để học đêm mà." 🙂

-"Em ăn mập lắm. Để anh ăn."


Tao thài :)))))