Mua áo khoác

Tùy Chỉnh

Hôm nay bạn rủ NamJoon cùng đi mua áo khoác vì mùa đông sắp đến rồi và bạn cũng muốn mua thêm cho anh vài cái áo nữa để anh có cái mà thay đổi, không cần chỉ có mỗi vài cái mà mặc tới mặc lui mãi.
Đi suốt cả từ trưa cho đến gần tối, lựa cho anh đủ kiểu áo đẹp nhưng anh đều không muốn, hoặc bảo "anh thấy không hợp, không đẹp....."

Trên đường đi bạn cứ để ý anh mãi, anh chỉ mãi nhìn chăm chú vào những chiếc áo rộng thùng thình có túi lớn.
Thế là bạn phì cười, bảo trông chúng rất trẻ con và không phù hợp với anh.
Anh lại nói:
"Anh không cần đẹp hoặc phù hợp, anh chỉ cần áo có túi lớn để em có thể bỏ tay vào khi em lạnh mà thôi."