Quà Sinh Nhật

Tùy Chỉnh

-"Jeon Jungkook."
-"Dạ?"


-"Hôm nay là sinh nhật của em."
-"Anh biết."


-"Quà của em đâu ?"
-"Có rồi còn gì."-"Cái gì ? Em có thấy đâu chứ ? Ở đâu ra ?"
-" Tình cảm của chúng ta."