T/b Chán Thở :))

Tùy Chỉnh

Bạn là thành viên của một girlgoup mới ra mắt. Và bạn cũng là bạn gái bí mật của Jungkook.
Hôm nay cả nhóm JK và nhóm bạn có một sân khấu chung. Sau khi JK quay hình xong anh liền xuống nơi máy quay để xem bạn diễn tập. :))))


-"Đoạn này sao t/b dễ thương vậy?"-"Ờ, khúc này áo khoác hơi trễ vai rồi."-".........."


-"Tôi không giết em thì họ Jeon tôi viết ngược lại." :))))))Nhảm vchomeo:))