Thất Nghiệp

Tùy Chỉnh

-"Yoongi à."
-"Sao đấy?"
-"Em thất nghiệp rồi...."

-"Nhà hàng của mẹ anh đang tuyển nhân viên đấy."
-"Ơ.. tuyển gì cơ?"
-"Tuyển con dâu."