Tui Đang Rất Tức Giận Nè

Tùy Chỉnh

-"Giờ anh hỏi em lần cuối, em có dẫn anh đi chơi thú nhún với gấp thú hay không?"


-"Em cũng trả lời anh lần cuối. Em không dẫn anh đi là không dẫn."