Ước Mơ Của Anh Đơn Giản Lắm:))

Tùy Chỉnh


-"Cầu thần linh thần ve chai thần hoa bướm và các thần khác. Cho vợ con là h/t/b càng lớn càng nên thân nên nết chút cho con đỡ khổ. Cám ơn các thần."