25

Tùy Chỉnh

Hôm nay Taehyung bận công việc riêng nên bạn và anh Hoseok quyết định đánh lẻ, bạn và anh Hoseok đi ăn thịt nướng.
Aigu :)) Anh ý còn dắt thêm cả Jin với Jungkook
Thế là 4 người quẩy tung cái quán thịt lên mà quên mất Taehyung ở nhà

***
Khi bạn về nhà, Taehyung kiểu như...


"Giỏi lắm T/b, nếu ngày mai tôi không làm em chết lên chết xuống với cái giường, thì Kim Taehyung này sẽ không tên là Kim Taehyung nữa."

Helo :))